top of page
HOME

TERMENI
ȘI CONDIȚII

1. DEFINIȚII:

Prezentul website, proiectele prezentate pe acesta sunt înregistrate sub marca Restart Camp, un proiect din portofoliul de vânzare și promovare a SMART-RESULT CONSULTING & SERVICES SRL, CIF: 42622688.

2. CONȚINUT:

- toate informațiile de pe site-ul www.restart-camp.com;

- conținutul oricărui e-mail trimis de către Restart Camp utilizatorilor/clienților săi;

- orice informație comunicată prin orice mijloc (e-mail, apel telefonic, SMS), de către Restart Camp, utilizatorilor/clienților, conform informațiilor de contactare specificate de acesta;

- informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Restart Camp într-o anumită perioadă

- informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de un terț cu care Restart Camp are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

- date referitoare la Restart Camp sau oricare dintre proiectele sale, inclusiv Restart Camp

- conținutul produselor din secțiunea LEARNING STORE (magazinul online): suport cursuri, înregistrări cursuri, materiale extra

 

SERVICIU: Serviciu de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității clientului să contracteze produse folosind mijloace electronice.

UTILIZATOR: Persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui accord de utilizare între Restart Camp și acesta.

CLIENT: Persoana care are sau obține acces la conținut și serviciu.

DOCUMENT: Prezentul text ”Termeni și Condiții”.

BUNURI ȘI SERVICII: Orice produs sau serviciu, care urmează a fi furnizate de către Restart Camp, Cumpărătorului.

NEWSLETTER: Mijlocul de informare periodică, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Restart Camp într-o anumită perioadă.

TRANZACȚIE: Încasare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către Restart Camp, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Restart Camp sau prin transfer bancar.

COPYRIGHT: Întregul conținut al acestui website (care include, dar nu se limitează la): texte, grafice, vizualuri, produse, coduri, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea Restart Camp (denumită în continuare compania) - ALL RIGHTS RESERVED. Compania nu garantează că website-ul și conținutul acestuia nu conțin erori sau că întregul conținut este 100% corect si valid. Clienții companiei au dreptul de a copia și printa conținutul website-ului sau porțiuni din acesta pentru unicul scop de a plasa o comandă în cadrul companiei noastre.

Nu este sub nicio formă permisă preluarea conținutului de pe acest website în scopuri comerciale.

2. POLITICA GENERALĂ

Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către client/utilizator.

Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului/Serviciului, implică aderarea clientului la politica privind termenii și condițiile.

Clientul și vizitatorul se obligă să monitorizeze permanent această secțiune a website-ului, termenii și condițiile putând fi actualizate, modificate, completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii și Condițiile publicate la momentul comenzii/înscrierii la un curs sau achiziției unui alt serviciu.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul/clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului (inclusiv conținutului și serviciului) sau oricărui terț cu care Restart Camp are încheiate acorduri/contracte.

În cazul în care clientul/utilizatorul nu este de accord și/sau nu acceptă și/sau își revocă dreptul dat pentru Document, va trimite un e-mail pe adresa echipa.restartcamp@gmail.com cu precizarea că:

- acesta renunță la: accesul la serviciile oferite de Restart Camp prin intermediul site-ului, primirea newsletter-lor și/sau comunicărilor din partea Restart Camp de orice natură (electronic, telefonic, etc.);

- poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de accord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

3. CONȚINUT

Conținutul, așa cum este definit în prima secțiune, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a Restart Camp, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului/utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original, includerea oricărui conținut în afara site-ului Restart Camp, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Restart Camp asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului fără acordul expres al Restart Camp.

Orice conținut la care clientul/utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului Termeni și condiții, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un accord de utilizare specific și valid încheiat între Restart Camp și acesta.

Clientul/utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document Termeni și condiții.

În cazul în care Restart Camp conferă clientului/utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un accord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul/utilizatorul are sau obține acces în urma acestui accord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în accord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în accord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Restart Camp pentru respectivul client/utilizator sau orice alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun conținut transmis către client/utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie obligație contractuală din partea Restart Camp și/sau persoanei care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele premise expres prin documentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. CONTACT

Restart Camp publică pe site datele de identificare și contact, actualizate, spre informarea clienților/utilizatorilor.

Prin utilizarea formularului de contact, clientul/utilizatorul pemite TRestart Camp să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS, aplicații mobile de mesagerie). Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Restart Camp de a contacta clientul/utilizatorul. 

Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Restart Camp se realizează în mod electronic, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil clientului/utilizatorului. Astfel, Restart Camp va considera că clientul/utilizatorul consimte la primirea notificărilor din partea Restart Camp în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe site.

Restart Camp își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură care nu au legătură cu produsele/serviciile prezentate pe site sau cu un contract încheiat cu un client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, aplicații mobile).

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Restart Camp, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0724433667 sau prin e-mail la echipa.restartcamp@gmail.com.

5. ACCESARE TRAININGURI ȘI PROGRAME ASISTATE DE PRACTICĂ ȘI MENTORAT: ÎNSCRIERE ȘI PLĂȚI

Utilizatorul/clientul va putea alege din online store-ul proiectului Restart Camp trainingurile și programele asistate de practică și mentorat la care dorește să participe utilizând interfața site-ului. Acesta poate accesa orice curs din oferta disponibilă.
Pentru efectuarea unei înscrieri valide pentru un curs sau program asistat de practică și mentorat, utilizatorul/clientul va trebui să furnizeze anumite date personale pe care va trebui să le completeze în formularele special dedicate. În cazul în care datele furnizate sunt incomplete sau incorecte, Restart Camp își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea și de a nu rezerva locul la un curs sau la un program asistat de practică și mentorat.
În urma înscrierii, Restart Camp expediază utilizatorului confirmarea înscrierii la curs (în situația cursurilor gratuite), respectiv factura (în cazul cursurilor plătite și a programelor asistate de practică și mentorat) și confirmarea înscrierii. Aceste detalii vor fi expediate utilizatorului pe adresa de e-mail completată de acesta în formularul on-line de înscriere și pe aplicația WhatsApp pe numărul de telefon înscris de acesta în același formular.
Factura se generează automat, astfel că Restart Camp își rezervă dreptul necondiționat de a anula factura și de a oferi explicații utilizatorului la cererea acestuia.
Restart Camp nu garantează că factura va ajunge întotdeauna la destinatar. Cauzele pot fi legate de erori neintenționate ale utilizatorului/clientului care poate să efectueze greșeli în redactarea adresei de mail sau a numărului de telefon din formularul de înscriere. De asemenea, pot exista erori neintenționate ale Restart Camp sau ale serverelor/serviciilor de comunicații folosite. În cazul în care utilizatorul realizează înscrierea și nu primește factura, acesta este rugat să înștiințeze Restart Camp pe adresa de e-mail echipa.restartcamp@gmail.com.
Restart Camp face tot posibilul să afișeze informații clare privind înscrierile la traininguri și programele asistate de practică și mentorat și desfășurarea acestora. Dacă acestea nu sunt înțelese de către utilizator, sau acestuia i se par neclare, utilizatorul este rugat să contacteze Restart Camp pentru clarificări.
Restart Camp are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabilă datele de desfășurare a trainingurilor. Utilizatorul are obligația să urmărească site-ul Restart Camp pentru a fi la curent cu eventuale modificări.
În cazul în care utilizatorul se înscrie la un curs (prin achiziționarea acestuia din secțiunea dedicată a site-ului) sau/și la un program asistat de practică și mentorat, acesta are obligația de a achita taxa de participare în termenul menționat în mesajul automat și pe factură sau, în cazul în care, din cauza unei erori tehnice, nu este menționat nici un termen în comunicare, într-un termen maximal de 2 zile de la emiterea facturii și nu mai târziu de începerea cursului. Neachitarea integrală a facturii până la aceste termene, atrage după sine renunțarea participării la training.
Restart Camp practică mai multe tipuri de discount-uri (pe curs, pe pachete de cursuri și alte servicii) și poate oferi coduri de vouchere.
Plata taxei de participare la training reprezintă confirmarea utilizatorului că dorește participarea la curs, faptul că acesta a luat la cunoștință atât termenii și condițiile, precum și beneficiile (alegerea datei de participare la curs) care decurg în urma acestei achiziții. Astfel,  accesarea beneficiilor (detaliate pe site), poate fi făcută în următoarele condiții: utilizatorii care in aceeași comandă, au achiziționat până la 8 cursuri, pot accesa beneficiile într-un interval de 3 luni de la realizarea achiziției (pot participa la cursul/cursurile achiziționate), exceptând situația în care au achiziționat între 8 și 16 cursuri, caz în care vor putea să participe într-un interval de 6 luni de la momentul plății; Numărul de cursuri prezente în portofoliul Restart Camp la momentul achiziției poate varia.

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Restart Camp colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile site-ului său, numai cu acordul voluntar al utilizatorului/clientului, în următoarele scopuri:
- validarea și facturarea achizițiilor
- înscrierea la cursuri
- înscrierea la programele asistate de practică și mentorat
- rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o achiziție sau participare curs
- trimitere de newslettere și/sau informări periodice prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS, aplicații pe telefon) și/sau prin apel telefonic
- încheierea colaborării pentru voluntariat profesional din partea acestuia
- contactarea acestuia, la solicitarea sa voluntară
- scopuri statistice
Prin înscrierea la traininguri și programele asistate de practică și mentorat, fiecare client/utilizator își exprimă consimțământul ca Restart Camp să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR).
Clienții/utilizatorii au dreptul de a obține de la Restart Camp, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la adresa de e-mail echipa.restartcamp@gmail.com, în mod gratuit:
A. confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta
B. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte
C. după caz, anonimizarea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii
D. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni conform punctelor B. sau C., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul Restart Camp prin înscrierea la traininguri și programele asistate de practică și mentorat și/sau achiziția de produse clientul/utilizatorul este de acord (își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către Restart Camp în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat. Dacă clientul/utilizatorul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale  personale de  către Restart Camp, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul și de a nu oferi date cu caracter personal.
Restart Camp poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei pe site, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, alți parametri) furnizați de către browser-ul de internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Restart Camp pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților săi sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului Termeni și condiții, în eventualitatea în care rezultatul acțiunilor clientului/utilizatorului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Restart Camp și/sau unor eventuali terți cu care Restart Camp are contracte de parteneriat în acel moment.

7. POLITICA DE LIVRARE

Produsele comercializate de Restart Camp sunt oferite exclusiv în format electronic. Acestea sunt:
- Cursuri online in direct (live)

- Programele asistate de practică și mentorat – în regim online
- Ședințe de consultanță
- Înregistrări video ale cursurilor
- Materiale extra in format PDF si Excel
Livrarea acestor produse și servicii se realizează astfel:
Livrarea cursurilor online live se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare online (Internet, aplicația ZOOM), la data și ora indicate în secțiunea Learning Store în descrierea fiecărui curs și cu respectarea acestor termeni și condiții. În urma participării la cursul online live utilizatorul primește suportul de curs (document format .pdf). Restart Camp livrează acest document prin intermediul aplicației Telegram. Cumpărătorul primește accesul in grupul de telegram dedicat cursului respectiv printr-un mesaj trimis de trainer la sfârșitul primei zile de curs, prin WhatsApp si, in situații excepționale, prin sms sau email. Restart Camp nu își asumă responsabilitatea pentru neinstalarea aplicației Telegram de către cursant sau pentru neaccesarea grupului Telegram al cursului in cauza, aceasta responsabilitate revenindu-i exclusiv cursantului.
Restart Camp își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrarea cursurilor online live dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Restart Camp, care includ, dar nu sunt limitate la: evenimente de forță majoră (tulburări civile, războaie, greve), calamități naturale (incendii, explozii, inundații, boală).

Livrarea cursurilor online înregistrate se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare online (Internet) cu respectarea acestor termeni și condiții. Restart Camp livrează cursul prin intermediul aplicației Telegram sau pe email. Cumpărătorul primește accesul in grupul de telegram dedicat cursului respectiv printr-un mesaj trimis de trainer la sfârșitul primei zile de curs, prin WhatsApp si, in situații excepționale, prin sms sau email. Restart Camp nu își asumă responsabilitatea pentru neinstalarea aplicației Telegram de către cursant sau pentru neaccesarea grupului Telegram al cursului in cauza, aceasta responsabilitate revenindu-i exclusiv cursantului.

 

Livrarea programelor asistate de practică și mentorat se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare online (Internet) în termen de maxim 15 zile de la finalizarea plății online și completarea pașilor de înscriere a clientului (formularul de alege a rolului, testul de gramatică și testul de aptitudini de pe acest website) cu respectarea acestor termeni și condiții.

Cine se poate înscrie la programele asistate de practică și mentorat:

- absolvenți ai cursurilor Restart Camp

- studenți în anul 2 sau 3 / master, care studiază un domeniu relevant pentru programul asistat de practică și mentorat ales

- proaspăt absolvenți de studii superioare în domeniul ales pentru programele asistate de practică și mentorat

- orice persoană care a absolvit, în ultimele 12 luni, un curs pe specializarea aleasă pentru programul asistat de practică și mentorat

- orice persoană ce deține cunoștințe teoretice de bază în domeniul selectat pentru practică

 

Fluxul înscrierii în programele asistate de practică și mentorat:

- în termen de 7 zile de la achitarea facturii utilizatorul/clientul va primi un mesaj e-mail care va avea atașate două fișiere reprezentând testele necesare pentru accedere în program: un test de gramatică și un test de evaluare a cunoștințelor teoretice din domeniul ales pentru practică

- utilizatorul/clientul va complete, în termen de 3 zile, ambele teste și le va trimite retur către adresa de e-mail a Restart Camp

- în intervalul celor 3 zile utilizatorul/clientul va primi 2 mesaje de reamintire a completării testelor

-  în situația în care utilizatorul/clientul nu completează testele în termenul de 3 zile, termenul de accesare a programul asistat de practică și mentorat va fi întârziat

- în termen de 3 zile de la primirea testelor completate, Restart Camp va transmite rezultatul utilizatorului/clientului

- dacă utilizatorul/clientul nu întrunește punctajul minim acceptat la tetul de gramatică, va fi repartizat automat pe un rol din cadrul aceleiași specializări care nu va necesita scriere.

- dacă utilizatorul/clientul va întruni punctajul minim necesar accederii programului asistat de practică și mentorat, va primi prin e-mail, în termen de 3 zile de la primirea rezultatului Acordul privind participarea în programul asistat de practică și mentorat

- în termen de 3 zile de primirea acestui Acord, utilizatorul/clientul îl va semna și transmite retur la adresa de e-mail a Restart Camp

- în termen de 3 zile de la transmiterea Acordului semnat, utilizatorul/clientul va fi primi invitație de acces pe platformele de comunicare utilizate în Restart Camp (Slack și Telegram) și Regulamentul programului asistat de practică și mentorat. Va fi introdus în echipa din care va face parte și va intra în fluxul activităților din programul asistat de practică și mentorat.

Codițiile pentru înrolare în programele asistate de practică și mentorat:
Pauzele și retragerea din program:

- Participantul poate oricând lua pauză la cererea acestuia. Perioada programului de practică este fixă (de 6 luni) și începe să se deruleze din prima zi în care a intrat în program (pe canlul de comunicare Slack) în ehipa asignată lui. Această perioadă nu se modifică / nu se prelungește cu numărul de zile de pauză luate.

- Dacă nu mai poate continua sau dorește să se retragă din program, din motive personale, participantul se poate oricând retrage, însă cu condiția să anunțe colegii.

- Programele sunt create pentru cei care își doresc să lucreze în mod real și să facă task-uri reale, nesimulate, pentru a avea experiență reală în CV, nu pentru cei care vor doar să asiste la ședințe sau să observe ce se întâmplă în echipa din care fac parte. De asemenea, ele se adresează celor care sunt serioși în angajamentul pe care și-l iau față de ei înșiși de a investi un minim de 4 ore pe săptămână pentru dezvoltarea lor. Cele 4 ore vor însemna: 2 ore de task-uri făcute individual, alături de 1 oră pentru participarea la ședința săptămânală a echipei din care fac parte și 1 oră pentru participarea la ședința săptămânală cu toate echipele. Aceste ședințe au loc seara, după program, online, iar task-urile sunt făcute remote, în timpul liber. Neseriozitatea poate fi motiv pentru Restart Camp să încheie perioada de practică mai devreme de cele 6 luni, dacă participantul încalcă regulile de lucru de mai mult de 3 ori (aceste reguli se referă la citirea și respectarea procedurilor, respectarea regulilor de lucru și comunicare cu colegii, respectarea numărului de ședințe la care este necesar a participa etc. Aceste reguli sunt prezentate pe acest website, pe pagina ”Conditiile pentru înrolare” de pe acest website: https://www.restart-camp.com/reguli-practica. De asemenea, sunt reamintite la sesiunea de onboarding de la începutul intrării în program și trimise în scris către acesta după această sesiune. Rolul ales trebuie tratat cu seriozitate și asumare, exact ca un job într-o companie. Programul nu este o simulare, ci participanții lucrează în mod real, colaborează cu colegi atât din echipa lor, cât și din alte echipe și au alături mentori 5 zile pe săptămână pe care îi pot ruga să îi ajute în task-urile asignate lor și să le răspundă oricând la întrebări.


Livrarea ședințelor de consultanță se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare online (Internet, aplicațiile ZOOM/ WhatsApp), la data și ora stabilite de comun acord intre cumpărător si consultant, după finalizarea plății online și cu respectarea acestor termeni și condiții.
Restart Camp își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrarea ședinței de consultanță programată dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Restart Camp.


Livrarea materialelor înregistrate (înregistrări video ale cursurilor) se realizează prin intermediul aplicației Telegram, cu respectarea acestor termeni și condiții.


Livrarea materialelor extra în format PDF se realizează prin intermediul website-ului si email-ului, cumpărătorul primind acces la aceste materiale printr-un link primit pe mail ulterior plații. In cazuri excepționale sau de impedimente tehnice ale Restart Camp, cumpărătorul poate cere primirea acestor materiale si pe Telegram, cu respectarea acestor termeni și condiții.

8. POLITICA DE ANULARE ȘI RETUR

Restart Camp are următoare politică de anulare pentru serviciile și produsele achiziționate de utilizatorii site-ului sub forma de sesiuni/pachete de cursuri și ședințe de consultanță și materiale în format digital:
•    Utilizatorul poate opta pentru anularea unei achiziții sub forma unei sesiuni de curs (sesiunea de curs este reprezentată de cele 2 sau 3 zile aferente acestuia), program asistat de practică și mentorat sau unui pachet de cursuri prin formularea unei cereri de anulare în termen de 14 zile de la data achiziționării sesiunilor/pachetelor respective.
•    Cererea de anulare se face prin e-mail la adresa echipa.restartcamp@gmail.com, prin care se poate solicita returul banilor pentru sesiunile de curs (individuale sau incluse în pachete), programele asistate de practică și mentorat plătite și neaccesate.

•    În cazul sesiunilor de curs: O sesiune de curs se consideră neaccesată dacă nu a fost accesată sesiunea Live-Zoom (în cazul cursurilor live) sau nu a fost primită înregistrarea respectivului curs de către client.

•    În cazul programelor asistate de practică și mentorat: Un program asistat de practică și mentorat se consideră neaccesat dacă utilizatorul/clientul nu a primit datele de acces în platformele de comunicare ale Restart Camp și nu a fost primită nici înregistrarea video a cursului aferent programului de către client. În situația în care clientul dorește să se retragă din programul de practică și mentorat, suma achitată nu va putea fi returnată decât în condițiile în care serviciul nu a fost livrat așa cum se menționează în acest paragraf. Invocarea neterminării programului din dorința cumpărătorului nu va reprezenta motiv pentru returnarea sumei achitate la un termen mai târziu decât cele 14 zile de la efectuarea achiziției, produsul fiind unul digital. Însă cupărătorul poate cere să obțină pauze în cadrul celor 6 luni puse la dispoziție de Restart Camp dacă nu mai poate performa în rolul ales din motive personale pentru care Restart Camp nu își poate asuma răspunderea și nici suporta cheltuielile aferente retragerii din program. De asemenea, participarea în program pote fi întreruptă de Restart Camp în orice moment se sesizează neîndeplinirea în mai mult de 3 instanțe  îndatoririlor pe care participantul și le însușește la întrarea în program, fiindu-i comunicate verbal și în scris în primele zile de la începerea programului.
•    În cazul ședințelor de consultanță: Utilizatorul poate formula o cerere de anulare a comenzii în termen de 14 zile de la efectuarea achiziției, dar nu cu mai puțin de 24 de ore față de ora convenită pentru susținerea ședinței. Dacă utilizatorul anulează programarea cu mai puțin de 24 de ore până la data și ora programării efectuate în prealabil, Restart Camp își rezervă dreptul de a nu restitui suma aferentă ședinței de consultanță plătită în avans de către acesta.
•    În cazul produselor ce conțin înregistrări ale cursurilor sau materiale extra, anularea achiziției se poate face în termen de  14 zile de la încheierea acesteia, dar numai în condițiile în care achiziția nu a fost onorată – produsul nu a fost transmis. Datorită naturii acestor produse, Restart Camp nu oferă returnarea sumei în condițiile în care acestea au fost transmise . Fiind bunuri digitale, aceste produse devin nereturnabile ulterior livrării.
•    În urma cererii de anulare a achiziționării unei sesiuni de curs, program asistat de practică și mentorat, unor pachete de cursuri sau ședințe de consultanță, se vor considera acceptate pentru retur sesiunile neaccesate conform criteriilor de mai sus.
•    Valoarea acceptată de Restart Camp pentru retur este valoarea plătită de utilizator pentru sesiunea de curs, programul asistat de practică și mentorat, pachetul de cursuri (proporțional cu numărul sesiunilor de cursuri acceptate pentru retur) , ședințele de consiliere sau materialele în format digital.
•    În vederea returnării banilor, se vor solicita de către Restart Camp datele necesare în acest scop (cont IBAN, cont SWIFT, titular cont, alte informații). În cazul în care utilizatorul nu furnizează datele solicitate, Restart Camp se va găsi în imposibilitatea de a returna banii.
•    Termenul de răspuns al Restart Camp la cererea de anulare este de 7 zile de la trimiterea cererii de către utilizator pe adresa de e-mail echipa.restartcamp@gmail.com, cerere prin care s-au furnizat toate datele necesare: numele utilizatorului care a efectuat achiziția cursul achiziționat  / pachetul de cursuri achiziționat / programul asistat de practică și mentorat / ședința de consiliere achiziționată/produsul digital achiziționat, data achiziționării.
•    Răspunsul Restart Camp va include: acceptarea sau refuzarea returului, suma acceptată pentru retur conform criteriilor de mai sus, motivul refuzării returului dacă este cazul, solicitarea datelor utilizatorului pentru virarea sumei acceptate pentru retur (cont IBAN, banca , titular).
•    Termenul de returnare a valorii acceptate pentru retur este de 10 zile lucrătoare de la data primirii datelor utilizatorului pentru virarea sumei acceptate pentru retur sau de la data răspunsului Restart Camp (se va lua în considerare termenul maxim conform celor două date).
•    Opțiunea de anulare invocată pentru sesiunile de curs achiziționate și neaccesate implică anularea accesului utilizatorului la sesiunile de curs pentru care s-a invocat returnarea banilor și care sunt neaccesate, din momentul în care a fost acceptat returul de către Restart Camp.

9. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul la serviciu este permis oricărui client/utilizator care vizitează site-ul Restart Camp.
Pentru a i se permite accesul la serviciu (achiziții online), clientul/utilizatorul va trebui să accepte prevederile documentelor termeni și condiții și Politica GDPR (click aici pentru acces la pagina GDPR). Restart Camp își rezervă dreptul de a limita accesul clientului/utilizatorului la servicii, beneficii și campanii de marketing (de a nu îl include în campania de promovare și fidelizare) în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către client/utilizator (folosire limbaj tendențios, încălcare drepturi proprietate intelectuală), accesul clientului/utilizatorului ar putea prejudicia în orice fel Restart Camp. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea clientului/utilizatorului în acest sens.
Restart Camp poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate într-o anumită perioadă.
Restart Camp poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor clienți/utilizatori, pe motive întemeiate.
Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) . Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de client/utilizator în formularul destinat. Restart Camp nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de client/utilizator pentru factură.
Plata produselor și serviciilor se face online cu cardul de debit/credit sau prin transfer bancar/ordin de plată.
Orice produs/serviciu achiziționat poate fi folosit timp de maxim 3 luni de la data achiziției, neutilizarea acestuia în acest termen aducând după sine renunțarea la serviciile achiziționate.

10. FRAUDA

Restart Camp nu solicită clienților/utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, apel telefonic, SMS) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Clientul/utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
Restart Camp declină orice responsabilitate în situația în care un client/utilizator ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este/reprezintă interesele Restart Camp.
Clientul/utilizatorul va informa Restart Camp asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
Restart Camp nu promovează SPAM-ul. Comunicările realizate de Restart Camp prin e-mail conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului.
Următoarele scopuri vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului/conținutului Restart Camp:
- accesarea datelor de orice tip ale altui client/utilizator
- alterarea sau modificarea conținutului site-ului sau oricărei corespondențe (e-mail, SMS, mesagerie telefonică) expediată de Restart Camp către client/utilizator
- afectarea bunei funcționări a serverului pe care rulează site-ul
- accesarea sau divulgarea oricărui terț, care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către Restart Camp către client/utilizator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

11. LIMITARE DE RESPONSABILITATE ȘI FORȚA MAJORĂ

Restart Camp nu poate fi ținut responsabil în niciun fel în fața niciunui client/utilizator care utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita prevederilor documentului Termeni și condiții.
În cazul în care un client/utilizator consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către Restart Camp violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Restart Camp folosind datele de contact menționate pe site, astfel încât Restart Camp să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
Restart Camp nu conferă dreptul utilizatorului/clientului de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial și/sau integral conținutul, de a copia sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, fără acordul prealabil scris al Restart Camp.
Forța majoră exonerează Restart Camp de răspunderea pentru nerespectarea prevederilor documentului Termeni și condiții și pentru orice alte responsabilități pe care Restart Camp le-ar putea avea prin publicarea acestui site. Prin forță majoră se înțelege orice cauză din afara controlului Restart Camp și include, fără a se limita însă la: evenimente fortuite, acțiunea sau inacțiunea altor companii sau autorități  competente de care Restart Camp nu este responsabilă.

12. PREVEDERI FINALE

Prin folosirea/vizitarea site-ului și/sau oricărui conținut trimis de Restart Camp clientului/utilizatoruluiprin accesare sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile documentelor Termeni și condiții și Politica GDPR (click aici pentru acces la pagina GDPR).
Orice dispute cu referire la prezentele prevederi care ar putea să apară între client/utilizator și Restart Camp se vor rezolva pe cale amiabilă.
Clientul/utilizatorul se obligă să monitorizeze permanent secțiunea Termeni și condiții având în vedere că prevederile se pot modifica, completa sau actualiza.

bottom of page