top of page

POLITICĂ DE
CONFIDENȚIALITATE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal IMPORTANTĂ, prin urmare vom îndrepta eforturile noastre către prelucrarea datelor tale în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne poți contacta

Suntem SC T.I.Z. LIFE EFFECT SRL, o companie care funcționează sub denumirea de Restart Camp, care lucrează cu propria echipă și colaboratori în proiecte proprii și în proiecte customizate livrate clienților. Pentru că suntem deschiși să aflăm opiniile tale, precum și să îți furnizăm orice informații suplimentare de care ai putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor tale, te încurajăm să contactezi Responsabilul Restart Camp cu protecția datelor la adresa de e-mail echipa.restartcamp@gmail.com sau prin poștă sau curier la adresa Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 25, bl. 155, sc. 1, ap. 21, București, sector 6 – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Restart Camp cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În mod obișnuit, colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât ai controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi. Informații furnizate: datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest website (cerere de înscriere pentru participare la un eveniment, cerere de  înscriere  la curs, înscriere la newsletter, înscriere și participare la cursurile on line organizate de noi), prin utilizarea aplicațiilor de comunicare la distanță și a rețelelor sociale, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.

Cu titlul de exemplu, primim informații de la tine astfel: când te înscrii pentru participarea la un eveniment sau ne scrii un mail în care ne ceri mai multe informații (la adresa echipa.restartcamp@gmail.com), în calitate de client sau colaborator. În aceste situații ne transmiți: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon pentru a te putea informa despre oportunitățile din zona ta de interes sau a companiei pe care o reprezinți.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri a furnizorului www.wix.com. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Pentru desfăşurarea în spaţiul virtual a activităţilor de training, Restart Camp utilizează platforma Zoom (https://zoom.us/) ce oferă funcţionalităti pentru susţinerea conferinţelor audio sau video, permiţând în acelaşi timp transmiterea de documente sau mesaje între participanţi. Pentru înscrierea şi participarea la o conferinţă, utilizatorul transmite informații de natură personală din categoriile identitate (nume și prenume), contact (adresa e-mail, nr. telefon) şi date biometrice (imagine, voce). În cursul desfăşurării conferinţei, în funcţie de configurările alese de organizator şi de utilizator, anumite date personale ale participanţilor pot fi vizibile tuturor participanţilor (nume, imagine, voce). Organizatorul va înregistra conferința  iar mesajele transmise între participanţi pot fi salvate şi de către participanţi. După finalizarea conferinţei, înregistrarea acesteia va fi utilizată de organizator strict în scop didactic/documentar – pentru îmbunătățirea procesului de expunere, pentru a realiza analize și rapoarte statistice în scopul creșterii performanței serviciilor aduse. Înregistrarea conferinței nu va fi făcută publică. În vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a platformei este posibilă monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu politicile și regulamentele Restart Camp privind utilizarea sistemelor și echipamentelor informatice și, în special, pentru prevenirea sau detectarea infracțiunilor.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru a beneficia de informare despre proiecte și evenimente.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Asigurarea serviciilor de suport.

b) Oferirea de răspunsuri la întrebările tale cu privire la proiectele de interes pentru tine, serviciile sau partenerii noștri.

Prelucrarea datelor tale pentru aceste scopuri este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între tine sau organizația pe care o reprezinți și Restart Camp. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor și relevanței resurselor primite de la noi

Ne dorim în permanență să îți oferim cea mai bună experiență online, atât pentru informare, cât și în momentul rezervării unui loc la evenimentele proiectului. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul tău de utilizator, te putem invita să completezi chestionare de satisfacție sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități relevante pentru interesele tale legate de noi, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile tale fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem să te ținem la curent cu privire la cele mai bune oportunități pentru resursele care te interesează. În acest sens, îți putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail, SMS, telefonic) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la resurse similare sau complementare cu cele pe care le-ai accesat, informații referitoare la noutățile Angajez 45+, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi proiecte sau campanii, sondaje de opinie. Pentru a-ți pune la dispoziție informații de interes pentru tine, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul tău în calitate de client sau colaborator. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților tale și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra ta și nu te afectează similar într-o măsură semnificativă. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul tău prealabil.

Te poți răzgândi și poți retrage consimțământul în orice moment, prin:

a) Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primești de la noi;

b) Contactarea Restart Camp folosind detaliile de contact descrise mai sus.

Ne poți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scop de promovare, urmând să dăm curs cererii tale în maxim 48 de ore de la solicitare.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

a) Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.restart-camp.com față de atacuri cibernetice:

b) Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

c) Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea proiectului, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile tale fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp și unde păstrăm datele tale cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal pe perioada a 36 de luni. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Conferinţele virtuale înregistrate sunt stocate pe echipament dedicat, securizat corespunzător. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Restart Camp  și a celor mai bune practici din acest domeniu.

Datele cu caracter personal din categoriile identitate şi contact colectate de către Zoom sunt stocate electronic în principal în S.U.A.. Având în vedere transferul internațional de date către o organizație din afara Uniunii Europene, sunt oferite garanții de siguranță adecvate, respectiv că face parte din acordul internațional Privacy Shield ȋncheiat ȋn 2016 ȋntre UE și Statele Unite. Mai multe detalii: https://zoom.us/privacy .

Cui transmitem datele tale cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale tale următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale, putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale etc. Vom indica în mod clar fiecare destinatar de date, dacă acesta este cunoscut, în momentul iniţierii prelucrării. În acest moment datele sunt transmise către furnizorul platformei Zoom.

Protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor tehnice prin folosirea platformei www.wix.com pentru realizarea website-ului.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, îți atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 În vederea asigurării confidenţialităţii datelor colectate  se pot aplica următoarele măsuri:

- configurarea unei parole pentru fiecare conferinţă;

 - utilizarea zonelor de aşteptare pentru a preveni intrarea în conferinţă a unor persoane neinvitate;

 - actualizarea clientului Zoom la ultima versiune oferită de producător;

- netransmiterea către alte persoane a codului PMI - Personal Meeting ID;

 - dezactivarea partajării ecranului de către alte persoane în afara organizatorului conferinţei;

- blocarea conectării la conferinţă în momentul conectării tuturor participanţilor;

- nepublicarea de către participanţi a unor imagini din timpul conferinţei care să ofere informaţii despre participanţii la conferinţă;

- nepublicarea link-ului la conferinţă.

Drepturile tale

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. Poți solicita accesul la datele tale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune prelucrării datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a face o plângere autorității de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, poți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea informațiilor prezentate mai jos.

Pentru a-ți putea exercita drepturile, ne poți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Te rugăm să reții următoarele aspecte dacă dorești să îți exerciți aceste drepturi:

Identitate

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, te rugăm să ne transmiți cererile tale cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail pe care ai transmis-o către noi. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității tale.

Onorarii

Nu vom solicita o taxă pentru a-ți exercita vreun drept în ceea ce privește datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea ta de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă. Te vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a-ți soluționa cererea.

 

Durata de răspuns

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 48 de ore calculate în termenul zilelor lucrătoare, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ai făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum o lună calendaristică. Te vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de 48 de ore. S-ar putea să te întrebăm dacă poți să ne spui exact ce dorești să primești sau ce anume te îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea ta.

Drepturile terțelor părți

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

Drepturi vizate:
Accesul

Poți să ne ceri: 

 • să confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;

 • să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;

 • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu ți-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne poți cere să îți ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

 • ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

 • dai curs unui drept legal de a te opune; sau

 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau

 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea ta de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor

Ne poți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

 • prelucrarea este ilegală, dar nu dorești ca datele să fie șterse; sau

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

 • ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul tău; sau

 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

 • pentru a proteja drepturile Restart Camp sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne poți cere să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract cu tine și

 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

 Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de promovare directă, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Plângeri

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

TE INVITĂM SĂ NE COMUNICI CERINȚELE TALE

Fără a-ți afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Astfel că dorim să îți reamintim faptul că poți contacta în orice moment Responsabilul Restart Camp cu protecția datelor prin transmiterea solicitării tale la contactele de mai jos.

CONTACT PENTRU CHESTIUNI LEGATE DE CONFIDENȚIALITATEA DATELOR TALE:

Prin e-mail la adresa: echipa.restartcamp@gmail.com sau

Prin poștă sau curier la adresa: Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr. 25, bl 155 3, sc  1, ap 21, Et. 4, București, România – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Restart Camp cu protecția datelor.

bottom of page